Ja jag är alltså tillbaka från Kina. Nere i Betonggruvan och gjuter bord och har mig. Kom förbi. Det finns läsk i en back.