Jag gick igenom min Pinterest. Det verkar allt som jag gillar blått. Blått som rinner.