Lär känna Täljogram

Vi har slängt iväg fyra snabba frågor till  Felix Wink & Ragnar Kierkegaard Suttner som driver Täljogram. De kommer att finnas på plats i Betonggruvans lokaler under trähelgen den 25-26 mars.

 

Vilka är ni?

Vi är Felix Wink & Ragnar Kierkegaard Suttner, två goda vänner med en gemensam idé om att tillgängliggöra och hitta nya vägar för täljning. Felix är trähantverkare och designer med verkstad i Olofsfors och Ragnar är copywriter med bakgrund i reklambranschen. Vi håller till i Västerbotten.

Varför just trä?

Det föll sig naturligt i och med Felix långa erfarenhet som trähantverkare som dessutom har en verkstad med maskiner för att kunna förädla materialet. Även om Ragnar inte har någon tidigare erfarenhet av trähantverk kompletterar vi varandra väldigt bra för det krävs en hel del annat för att nå ut med konceptet också, inte minst med marknadsföring.

Hur ser er skapandeprocess ut?

Allt börjar i Felix skog i Nyåker där vi väljer ut en björk som utgör kärnan i Startlådan. Efter fällning drar vi ut styckade stockar för hand och transporterar dessa till Olofsfors bruk där vi sågar ut brädor som senare blir till vakuumförpackade färska träbitar i verkstaden. Sedan packar vi resten av innehållet och börjar om.

När trivs ni bäst hemma?

När vi spelar kvällspingis på det lilla köksbordet efter en heldag i skogen!

Läs mer om Trähelgen här på Facebook.